E-mail: Haslo:

Cennik Ważny od 21.01.2021

1. Oferta dla Klientów nowych i przedłużających umowę.

2.
Zestaw instalacyjny zawiera:

- odbiornik zewnętrzny zintegrowany z anteną odbiorczą

- umowa na 24 miesięce:                 1,00 PLN
- umowa na 12 miesięcy:             150,00 PLN

3.2. Cennik miesięcznych opłat abonamentowych - UMOWA NA CZAS OKREŚLONY:

Czas umowy PRĘDKOŚĆ I ABONAMENT

do 10Mb/2Mb

(10240kb/2048kb)

do 15Mb/2Mb

(15360kb/2048kb)

do 20Mb/2Mb*

(20480kb/2048kb)

do 30Mb/2Mb*

(30360kb/2048kb)
24 miesiące

25,00

(po 3 mies. 40,00 pln)

30,00

(po 3 mies. 45,00 pln)

35,00

(po 3 mies. 50,00 pln)

45,00

(po 3 mies. 60,00 pln)

* dostępność po sprawdzeniu warunków technicznych

Czas umowy PRĘDKOŚĆ I ABONAMENT

do 10Mb/2Mb

(10240kb/2048kb)

do 15Mb/2Mb

(15360kb/2048kb)

do 20Mb/2Mb*

(20480kb/2048kb)

do 30Mb/2Mb*

(30360kb/2048kb)
12 miesięcy

30,00

(po 2 mies. 45,00 pln)

35,00

(po 2 mies. 50,00 pln)

40,00

(po 2 mies. 55,00 pln)

50,00

(po 2 mies. 65,00 pln)

* dostępność po sprawdzeniu warunków technicznych

3.3. Stały publiczny adres IP - opłata miesięczna abonamentowa: 0,00 zł.  Jednorazowa opłata aktywacyjna: 29,00 zł z VAT


3.4  Podwojenie prędkości wysyłania
(UPLOAD) - opłata miesięczna abonamentowa:  10,00 zł z VAT

 

4. USŁUGI POZOSTAŁE - CENNIK:

1 Usługa zmiany pakietu na wyższy-aneks(wg.cennika pakietów załączonego do umowy Abonenta)
Bezpłatnie
2 Promocja-nowe warunki umowy na 3 miesiące przed końcem aktualnej umowy.szczegóły w BOK
1 zł
3 Włączenie usługi po uprzednim zawieszeniu na wniosek Abonenta. 20 zł
4 Ponowna konfiguracja łącza Abonenta.(Konfiguracja sieci w komputerze Abonenta)
30 zł
5 Przeniesienie łącza Abonenta oraz ponowna konfiguracja sprzętu lub wymiana zestawu.
99 zł
6 Usunięcie usterki w komputerze Abonenta, nie wynikającej z awarii sprzętu Dostawcy
lub łącza po stronie Dostawcy. Naliczanie opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta.
40 zł/godz.
7 Konfiguracja Routera. 30 zł
8 Naprawa komputera Abonenta. Nie zawiera kosztów wymienionych podzespołów. 50 zł/godz.
9 Wystawienie duplikatu faktury. 2 zł
10 Nieuzasadnione wezwanie serwisu. 40zł

5. CENY SPRZĘTU SIECIOWEGO I INSTALACYJNEGO:

1 Maszt aluminiowy (2.5m wysokości) 50 zł
2 Uchwyt masztu (5 - 25cm) 30 - 50 zł
3 Przewód Ethernet wewnętrzny UTP kat. 5e  (nieekranowany) 1,60 zł.mb
4 Uchwyt do anteny - typ "L" 25 - 40 zł
5 Przewód Ethernet UTP kat.5 (nieekranowany) 1,60 zł/mb


6. OPŁATY WINDYKACYJNE:

1 Ponowne podłączenie po uprzednim odłączeniu usługi z powodu braku terminowej opłaty abonamentowej. 20 zł
2 Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie umowy na czas określony. 400 zł
3 Kara umowna za niezwrócenie w terminie sprzętu będącego własnością Dostawcy.
Wycena według załącznika nr. 1 do umowy.
wg umowy
4 Opłata naliczana za nieudostepnienie nieruchomości w celu deinstalacji sprzętu Dostawcy,
we wcześniej ustalonym terminie
100 zł